Domov pro seniory
Domov Ludmila o.p.s.
Táborská 190, 615 00 Brno


Vnitřní předpis

Výše úhrady

– v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Celková denní částka za ubytování a stravu činí 380,- Kč

Úhrada za ubytování v částce     210,- Kč denně.
Úhrada za stravu v částce           170,- Kč denně.
(celková částka za měsíc 11.590,- Kč).

Podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách musí klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc zůstat částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu.

V případě, že klient není schopen uhradit celou částku, poskytovatel se dle § 71, odst. 3, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dohodne o případné spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky.

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podrobný popis finančních ujednání (vrácení části platby při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, odhlašování stravy apod.) je uveden ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory – Domově Ludmila o.p.s.

Platnost od 1. února 2020

Jarmila Grossová
ředitelka společnosti
Domov Ludmila o.p.s.
Domov pro seniory – Domov sv. Ludmily
Táborská 684/190
615 00 Brno – Židenice

 

Vnitřní předpis – Výše úhrady ke stažení zde pdf.