Pobytové služby
 • Ubytování na základě smlouvy uzavírané s klientem.
 • Celodenní stravování.
 • Zdravotní a ošetřovatelská péče.
 • Základní sociální poradenství – pomoc a rada při řešení složitých situací, zmírnění negativních jevů provázejících stáří.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Praní ložního prádla a zajišťování úklidu v celém prostoru zařízení.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Služby pedikérky, kadeřnice, nákup drobného nákupu (potraviny, drogerie apod.).
 • Fakultativní služby – zajištění telefonu a jízdy služebním vozem.
 • Sociálně terapeutické, aktivizační a motivační činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky organizované pracovníky Domova.

 

V rámci aktivizačních činností mimo jiné poskytujeme
 • Trénink paměti pro psychický rozvoj klienta např.: reminiscenční terapie, doplňování, hádání, vymýšlení apod.
 • Pohybové cvičení – zajištěno 2×týdně externí lektorkou (úterý a čtvrtek v čase od 8:00 hod. – 12:00 hod.).
 • Společné povídání si o zážitcích z minulosti a diskuze na různá témata.
 • Předčítání denního tisku, zajímavostí a možnost využívání vlastní knihovny Domova.
 • Společenské hry, umělecké a tvůrčí práce.
 • Pro zájemce se konají pravidelné bohoslužby (realizace v Domově, každé druhé úterý v měsíci).
 • Využití společenské místnosti pro sledování filmů, pohádek, dokumentů apod.
 • Procházky a posezení na terase našeho Domova.
 • Oslavy narozenin.
 • Účast na různých společenských akcích – koncerty živé hudby, návštěva galerie, výlety do přírody apod. (viz fotogalerie).
 • Canisterapie.
 • Dobrovolnická činnost.
 • Spolupráce s Masarykovou univerzitou.