Jak nám můžete finančně pomoci?
  • poštovní poukázkou – složenkou,
  • jednorázovým bankovním převodem,
  • trvalým bankovním příkazem.

 

Pravidelná podpora

Trvalý bankovní příkaz nám umožňuje lépe plánovat jednotlivé aktivity.

pdf word Předvyplněný bankovní příkaz ke stažení
Přijímáme i materiální dary

Aktuální potřeby Domova:

  • klimatizace do pokojů klientů
  • oprava terasy
  • oprava střechy
  • vybudování odpočinkové terasy v 1. patře

 

Bankovní spojení

Banka: Komerční

Ćíslo účtu: 35-207 933 0297 /0100

Daňové zvýhodnění dárců

Příspěvek vyšší než 1000,- Kč u fyzických osob a 2000,- Kč u právnických osob (v průběhu celého roku) je odečitatelný od daňového základu. Rádi Vám zašleme daňové potvrzení pro finanční úřad.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 ZDP)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 ZDP)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Partneři

Rádi bychom poděkovali všem, kteří naši činnost podpořili nebo nám pomáhají stále. Všechny spřízněné osoby a organizace jsou pro nás velmi důležité a bez jejich pomoci bychom mohli existovat jen stěží.