Domov pro seniory – Domov sv. Ludmily, sídlící na ulici Táborská 190 v Brně – Židenicích, je menší domov, který provozuje obecně prospěšná společnost Domov Ludmila o.p.s. Domov je s místní působností, v případě zájmu však vychází vstříc zájemcům z celého Jihomoravského kraje.

Domov sv. Ludmily má za cíl zajištění kvalitní péče a pomoci potřebným občanům vyššího věku – seniorům. Představou vedení a cílem činnosti je dosažení maximální možné spokojenosti a pocitu jistoty a klidu domáckého prostředí a uchování i zlepšení všech schopností klientů Domova. Domov sv. Ludmily má kapacitu 40 lůžek a patří mezi nestátní zařízení, které doplňuje ve městě Brně síť rezidenčních sociálních služeb.

Svou pomoc nabízí jednak osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat, přičemž tuto pomoc  není schopna zajistit ani stávající rodina. Z tohoto důvodu se hledá alternativní řešení v podobě nového domova.  Náš Domov poskytuje klientům možnost pobytu s nepřetržitou pečovatelskou péčí v pokojích s vlastním sociálním zařízením, celodenní stravování s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu, pobytové služby včetně úklidu. Zdravotní péči včetně pravidelných preventivních prohlídek zajišťuje obvodní lékař. Podávání předepsaných léků je zajištěno vedoucí zdravotní sestrou.

Sociální práce – osobní rozhovory jak na pokojích, tak na pravidelných vycházkách do okolí, buď jednotlivě či v malém počtu s  pracovnicí přímé obslužné péče, nebo sociální pracovnicí a i s možností splnění osobních požadavků.

Jedná se o zavedený projekt podle Standardů kvality sociálních služeb, který se stále snažíme zdokonalovat.