Později lze po logických krocích a dle finančních možností řešit:

  • Modernizace technické infrastruktury.
  • Větrání prádelny a sušárny.
  • Rekonstrukce provozního zázemí v suterénu včetně kuchyně.
  • Rekonstrukce fasády včetně zateplení.

Objekt se v současnosti nenachází v havarijním stavu. V nejbližší době bude sloužit svému účelu tak, jako dosud, ale je nezbytně nutné postupně po dílčích etapách objekt modernizovat, jelikož jeho technické vybavení je zastaralé (poplatné době vzniku a odpovídající stávajícímu provozu) a je na některých úsecích energeticky náročný.