Služby nejsme schopni poskytnout
  • zájemcům nesplňujícím kriteria naší cílové skupiny uživatelů,
  • zájemcům žádajícím o služby, které neposkytujeme,
  • pokud cíle a požadavky jsou nad rámec našich možností,
  • v případě plného obsazení kapacity Domova,
  • pokud zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování pobytové služby,
  • zájemcům trpícím  Alzheimerovou demencí (nemáme zaregistrovanou službu Domov se zvláštním režimem),
  • zájemcům s poruchou chování s agresivními projevy, které by narušovaly kolektivní soužití, zejména  z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy a závislosti na návykových látkách,
  • zájemcům trpícím infekčním onemocněním,
  • zájemcům s těžkým zrakovým postižením.