Za dobrovolníka je považován člověk, který nad rámec svých každodenních povinností, ve svém volném čase využívá svých dovedností, znalostí a zkušeností k prospěchu ostatních, kteří potřebují podporu a pomoc.

Dobrovolník pracuje bez nároku na finanční odměnu, to ale neznamená, že není odměněn. Naši dobrovolníci nám sdělují své kladné pocity při práci se seniory, pocity naplnění a smysluplnosti. Dále jim tato činnost přináší poznání sebe sama, získání empatie, zkušenosti, znalosti a informace a oblasti sociálních služeb.

Dobrovolníci jsou zaškoleni v oblasti bezpečnosti práce, proškoleni v používání kompenzačních pomůcek (jízda s invalidním vozíkem, apod.), seznámeni  s individuálním plánováním a chodem Domova.

Každý dobrovolník s námi uzavírá Dohodu o výkonu dobrovolnické činnosti, kde jsou definovány podmínky dobrovolnické činnosti v našem Domově. Domlouváme podrobnosti při práci s konkrétním uživatelem, který bude s dobrovolníkem trávit čas.

Od dobrovolníků získáváme cenné informace o klientech, názory a postřehy a díky této zpětné vazbě dochází ke vzájemnému obohacení a také k získání impulsů vedoucím ke zlepšení v oblasti poskytovaní služeb.

Dobrovolníci v domově vykonávají:

  • individuální činnost s jednotlivými uživateli – společníci,
  • uživatele, sdílení zážitků, naslouchání, povídání si, hraní her apod.,
  • pomoc při realizaci volnočasových aktivit pro uživatele Domova,
  • pomoc při organizačním zajištění zájmové činnosti (zejména jednorázových kulturních akcí),
  • doprovod při výletech a procházkách.