Do Domova jsou především přijímáni občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou.

Běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému, ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod. jsou v našem Domově samozřejmě akceptována podobně jako v jiných zařízeních pro seniory.