1. V případě, že splňujete profil potenciálního klienta, můžete vyplnit žádost a doručit ji i s přílohou Vyjádření lékaře na naši adresu. Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou, e-mailem, nebo ponechat na vrátnici domova v zalepené obálce.
  2. Pro velký počet žadatelů a naplněnou kapacitu zařízení nemůžeme podaným žádostem vyhovět ihned, žádosti oprávněných žadatelů evidujeme.
  3. Žadatel je povinen do 12 měsíců od podání žádosti Domovu pro seniory sdělit, že má o službu zájem. Pokud tak neučiní, předpokládáme, že už nemá o naši službu zájem a žádost bude z evidence vyřazena.
  4. Aktualizace žádosti je možná písemně, e-mailem, telefonicky nebo osobně u sociální pracovnice DS Ludmila.