Po zběžné prohlídce stavu střešního tělesa a krytiny vyplývá ze zjištění požadavek na výměnu střešní krytiny a s tím související práce:

  • Výměna střešní krytiny, zvážit s ohledem na růst cen el. energie jak řešit vytápění a nucené větrání objektu.
  • Revize nosnosti prvků střešní konstrukce.
  • Návrh a provedení zateplení střechy.

Proto byl vytvořen projekt pro rekonstrukci této části objektu. Orientační parametry opravy:

  • Sedlová střecha s plochou cca 676 m2.
  • Střecha (sejmutí stávající krytiny, ekologická likvidace, oprava střešního pláště, doplnění izolace, položení nové lehké krytiny, plechová vícevrstvě plastovaná), spojené klempířské práce, obnova hromosvodu)
  • Celkem 2 − 3 mil. Kč @ platné ke květnu 2022

Řezy objektem z projektové dokumentace: