Objekt Domova sv. Ludmily, o. p. s. se nachází v budově, která je v období, ve kterém se musí sledovat její technický stav. Z posouzení kvalifikovaných pracovníků vyplývá, že v blízké době bude potřeba provést větší nezbytné údržby-opravy.

Objekt je v právně technickém vyhovujícím stavu, ale z hlediska dlouhodobého horizontu je potřebné připravit a provést některé úpravy/opravy a to v plánovaných etapách. Řešený objekt se nachází v Brně v městské části Židenice na ulici Táborské 190. Objekt byl postaven v první polovině 19. století jako objekt k bydlení. Je stavbou trvalého charakteru. Objekt není kulturní památkou a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Brno.

První z předmětných revizí a úprav je v části terasy, která tvoří zastřešení suterénních prostor jídelny. V roce 1992 byla k objektu přistavěna jídelna a kuchyň včetně schodiště a výtahu a objekt začal být využíván pro účely trvalého bydlení osob, převážně vyššího věku. Z důvodů typu a provedení terasy je nutné po doporučených časových intervalech provádět kontrolu a v případě odpovídajícího stavu navrhnout a provést údržbu. Druhou z uvažovaných revizí je v oblasti hlavního tělesa střechy. Ta již dosahuje časové životnosti nad dobu 100 let a je vhodné s revizí kvality střešní krytiny, nosných prvků doplnit prvky zateplení, provést kontrolu funkčnosti všech nosných prvků. Objekt Táborská 190 má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Třetí nadzemní podlaží je podkrovního charakteru. V objektu jsou dvě schodiště a jeden výtah. Schodiště v původní části objektu propojuje suterén s podkrovím. Schodiště v přístavbě (s výtahem), spojuje podzemní podlaží s 2. NP.  Na schodiště navazuje v úrovni 2. NP venkovní pavlač.

Rozcestník: