Komu poskytujeme naši péči?

Naší cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, mají sníženou soběstačnost sebeobsluhy z důvodu věku, potřebují trvalou pomoc ze strany druhé osoby a nemohou již déle zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Péče je poskytována klientům mobilním (chodící o francouzské holi, chodítku), i imobilním (upoutaným na lůžko).

Komu nemůžeme péči poskytnout?
  • Osobám soběstačným, které nepotřebují dopomoc ze strany druhé osoby
  • Osobám s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, které nejsou schopny kolektivního soužití, a hrozí zde riziko, že by jej mohly narušovat
  • Osobám, které trpí Alzhaimerovou chorobou či pokročilým stupněm demence
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo specializovanou psychiatrickou péči
  • Osobám s duševním onemocněním (deprese, schizofrenie, psychózy)
  • Osobám závislým na návykových látkách a alkoholu
  • Osobám, které jsou infekční

 

Jak podat žádost?

Náš Domov poskytuje služby klientům, kteří potřebují trvalou pomoc ze strany druhé osoby, nemohou zůstat ve svém domácím prostředí ani za pomoci pečující osoby nebo ambulantních sociálních služeb. V příspěvku na péči se odráží jak moc velkou pomoc a podporu klient potřebuje. Před podáním žádosti je nutné mít tento příspěvek vyřízen, případně podanou žádost o něj.

Podmínkou pro přijetí žádosti do našeho domova je vyplnění těchto dokumentů:

 

Dokumenty můžete zaslat poštou, e-mailem, případně donést osobně do našeho domova. Pokud se rozhodnete pro osobní návštěvu, doporučujeme kontaktovat sociální pracovnici a domluvit se na termínu.